Vertrouwenspersoon

BUDO-SENSHI heeft een vertrouwenspersoon

 

Een vertrouwenspersoon is algemeen ingeburgerd binnen organisaties en bedrijven en heeft zijn nut meer dan bewezen. Ook binnen verenigingen e.d. wordt steeds vaker zo’n persoon aangewezen, dit in het belang van de bescherming van het individu.

BUDO-SENSHI ziet absoluut het belang hiervan in en heeft een vertrouwenspersoon kunnen vinden. Het is:

Naam: Femke Bronkhorst

Telefoon:

              

Wat is een vertrouwenspersoon en wat zijn haar taken?

De vertrouwenspersoon is contactfunctionaris binnen de vereniging in geval van ongewenst gedrag.

Taken van de vertrouwenspersoon:

 1. eerste opvang/aanspreekpunt;
 2. doorverwijzen;
 3. preventieactiviteiten.

 

Ad A. Eerste opvang:

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor ieder die opmerkingen of vragen heeft over ongewenst gedrag, zoals pesten, agressief gedrag, discriminatie, seksuele intimidatie, of een concreet incident en hier met iemand over willen spreken. De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. Deze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk.

De vertrouwenspersoon:

 • laat de klager het verhaal vertellen, maar is alert op zijn/haar taak;
 • bespreekt mogelijke doorverwijzingen;
 • informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van het klachten- en /of tuchtreglement van de KNVB.

 

Ad B. Doorverwijzen:

De vertrouwenspersoon verwijst klager, beschuldigde, indien nodig door naar de klacht-/tuchtcommissie van de JBN, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.

 

Ad C. Preventieactiviteiten

De Vertrouwenspersoon:

profileert zich binnen de eigen organisatie, zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie op de hoogte is van het bestaan van de vertrouwenspersoon en ziet erop toe dat de gedragsregels van de sport worden nageleefd;

houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van ongewenst gedrag binnen de sport;

draagt bij aan beleidsuitvoering op verenigingsniveau met betrekking tot landelijke

ontwikkelingen op het gebied van bestrijding van ongewenst gedrag;

geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen ongewenst gedrag.

 

Randvoorwaarden

De vertrouwenspersoon is geen bestuurslid;

heeft een duidelijk aanspreekpunt binnen het bestuur in de persoon van Remko Spenkelink (voorzitter);

is niet inhoudelijk betrokken bij procedures;

Vertrouwelijkheid

De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van informatie, die hem uit hoofde van zijn functie bekend is geworden. Er kan alleen een uitzondering worden gemaakt op de geheimhoudingsplicht indien de klager/betrokkene hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of wanneer een zeer dringende reden aanwezig is (algemeen belang van een veilige sportomgeving of in verband met Nederlandse (straf)wetgeving).

Een dringende reden is aanwezig als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • alles is in het werk gesteld om de toestemming van de klager/betrokkene te krijgen;
 • de vertrouwenspersoon verkeert in gewetensnood door het handhaven van geheimhouding;
 • er is geen andere weg dan doorbreking van de geheimhouding om het probleem op te lossen;
 • het is vrijwel zeker dat het niet doorbreken van geheimhouding voor klager/betrokkene of derde aanwijsbare en/of ernstige schade en/of gevaar zal opleveren;
 • de vertrouwenspersoon is er vrijwel zeker van dat de doorbreking van de geheimhouding ernstige schade of gevaar voor klager/betrokkene en/of derden in belangrijke mate zal voorkomen of beperken.

Senshi op social media

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn